2017 by Yeray

Podeu entregar la inscripció amb tots els camps omplerts i la documentació adjunta a les OMAC i als Espais Joves de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. La data límit per a fer la inscripció les el 7 de juny. Només fins aquesta data es garantirà una plaça.

S'han d'omplir el full d'inscripció, la fitxa de salut, l'autorització dels drets d'imatge i portar:

  • una fotocòpia del la targeta sanitària o mútua,

  • una fotocòpia del DI. Si no en té, del llibre de família

  • una foto de carnet

  • el resguard del pagament

Pots descarregar el full d'inscripció i l'autorització al següent enllaç: