EL CASAL DE TOTS I DE TOTES

El casal municipal de Castelló d’Empúries és un casal de llarga tradició, proposat sempre des de l’Ajuntament de Castelló, però amb anys en què s’ha delegat la gestió a empreses i d’altres en què s’ha portat directament des de l’Ajuntament. 

L’AJAC i l’Agrupament Escolta i Guia Xots, en col·laboració amb l’ajuntament, elaborem des del 2016 un projecte conjunt per tal de recuperar l’esperit del casal de sempre. Ho fem amb l’experiència d’haver estat partíceps d’aquest projecte d’una forma o altra durant molts anys, i amb la intenció de recuperar l’espai d’educació en el lleure divers i obert a tothom.

EL NOSTRE OBJECTIU

Per educació en el lleure entenem  un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.   

Entenem l’educació en el lleure com una ajuda al creixement de la persona, pretenent ajudar al nen a desenvolupar-se i a esser autònom, crític i actiu.

L’educació en el lleure treballa en aquest àmbit i ofereix una manera de viure, de pensar i de fer concreta, que es desenvolupa amb les fases d’una metodologia elaborada i es concreta amb un projecte ideat, realitzat i valorat pels infants i joves.

QUÈ FEM?

Jocs nous i diversos, tallers variats, visites i descobertes, activitats aquàtiques, activitats esportives, activitats culturals, acampades, sortides amb bicicleta, remuntada de rius, aprenentatge de flora i fauna, implicació amb la natura, educació en valors, ... i molt més!

HISTÒRIA

Castelló d'Empúries és un municipi que des de fa molts anys ha cregut  en el lleure  com a espai d'educació, de  relació, respecte i diversió. Aquesta foto de finals del 70 així ho mostra.
 
En la història moderna de Castelló d'Empúries "El Casal" va esdevenir cap als anys 90, un gran espai de lleure per passar els Estius al municipi, on tots els nens i nenes 
del poble s'hi apuntaven per passar les vacances d'estiu, més tard amb la transformació social del municipi amb l'entrada de moltes famílies nouvingudes i l'empadronament  de  famílies a la Marina d'Empuriabrava, així com la creació de dues noves Escoles (Joana d'Empúries i el Bruel) i un Institut (SES Empuriabrava),


Castelló d'Empúries va créixer en pocs anys fins arribar als 12.000 habitants i aquests espais de lleure es van  convertir en imprescindibles per millorar la socialització i treballar cap a la cohesió dels infants i joves del municipi.

HISTÒRIA

Paral·lelament l'Ajuntament i les entitats han anat treballant per la qualitat dels serveis i la creació de nous motors que han evolucionat, tant la formació com el tracte en aquests espais: cursos de monitors, d'iniciació al lleure, creació de l'AEIG Xots, d'entitats juvenils com l'AJAC, casals privats i d'entitats, etc. han donat forma a un seguit de propostes per atendre a infants i joves en les franges de vacances escolars, atenent als canvis,  les demandes i necessitats a nivell social i demogràfic.
 
Aquest és el 4t estiu que l'AEIG Xots, l'associació Juvenil AJAC i els Departaments de Joventut i Ensenyament de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries signen un conveni per organitzar la Campanya d'Estiu que inclou el Casal Infantil de Juliol i Agost i els Casalets de Juny i Setembre com a oferta infantil, així com l'Aventura't del Juliol i altres activitats esporàdiques com a oferta juvenil.